Arxiu Gavín

Celebrem el primer any de vida de l’Arxiu Gavín al Monestir de les Avellanes

El dia 4 d’octubre del 2008, ara fa 1 any, s’inaugurava i es posava en funcionament la nova seu de l’Arxiu Gavín, ubicada a l’antiga fusteria del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Celebrem doncs aquest aconteixement recordant el dia de la inauguració.

Troballa d’una església romànica. Una nova descoberta de l’Arxiu Gavín

Dins del recinte del castell de Txelis de Sant Llorenç de Montgai (Camarasa) l’Arxiu Gavín del Monestir de les Avellanes troba les restes d’un temple d’estil romànic desconegut fins al moment.

El temple fou trobat l’any 2005 per Josep Sansalvador, responsable de l’Arxiu Gavin, que anava acompanyat per Josep Pla, veí de Balaguer. La difusió de la troballa no s’ha fet fins ara, perquè s’ha volgut esperar a la inauguració de la nova seu de l’Arxiu Gavín al Monestir de les Avellanes.Planta de l'església trobada (Foto Arxiu Gavín)

L’església, desconeguda fins al moment, es troba dintre del Castell de Txelis o Gelis, damunt del poble de Sant Llorenç de Montgai. Només en queda un mur d’un metre d’alt per 3 metres de llargada, així com la planta de la nau i la curvatura de l’absis orientada a llevant. Probablement és una església del segle XI, igual que el castell. Aquesta devia ser l’església d’aquest recinte defensiu d’època medieval.

El passat dia 4 d’agost es donava a conèixer la notícia, la qual ha estat difosa per diversos mitjans.

Visita del Conseller de Cultura a l’Arxiu Gavín

L’espai web provisional de l’Arxiu Gavín

Presentem l’espai web de l’Arxiu Gavín. Una web provisional que des del mes de febrer passat substitueix la primera web de l’arxiu, creada el 1998. L’objectiu ara està en planificar un nou espai web, adaptat a les característiques de l’anomenat web social o web 2.0., per tal d’oferir els serveis de l’Arxiu Gavín en línia i també per tal de millorar la difusió de l’arxiu.

Per a realitzar aquest web provisional s’ha utilitzat un sistema de gestió de continguts digitals que generalment s’utilitza per crear blogs o blocs. S’ha optat per aquesta opció perquè és gratuïta, no necessita servidor propi i de pagament i és fàcil de gestionar. Per contra això provoca que sigui més dificil de trobar en els cercadors web si no es fa una bona campanya de difusió.

De moment però creiem que respon a les necessitats immediates d’accessibilitat web a l’Arxiu Gavín. La web està dividida en diversos apartats, com què i qui som, història de l’arxiu, la descripció del fons, una secció que esperem que a mesura que avancem els treballs de classificació i descripció, vagi millorant i en un futur esdevingui un apartat de cerca documental, amb accés al quadre de classificació i al catàleg de l’arxiu. Finalment hi ha les seccions dels serveis de l’arxiu, publicacions, activitats, dades d’interès i consultes.