Guimerà i el retaule de Ramon de Mur

L’any 2011 es publicava el llibre Guimerà i el retaule de Ramon de Mur amb textos i fotografies realitzades per diversos autors, entre els quals l’Arxiu Gavín. Es tracta de dos llibres en un.

Per una banda és un magnífic recull fotogràfic dels llocs i elements més significatius de la vila de Guimerà. Un recull fotogràfic actual però també antic, que permet seguir una ruta del record i de l’evolució del poble.

La segona part està dedicada al Retaule de Guimerà de Ramon de Mur, una joia del gòtic català d’estil internacional i pintat entre 1402 i 1412. Se’n descriu el context històric que va dur a la creació d’aquesta obra, se’n fa un profund anàlisi teològic a través de la descripció de l’obra i finalment s’explica la creació de la reproducció actual que s’exposa a l’església de Santa Maria de Guimerà.

%d bloggers like this: